Thanh toán, vận chuyển

  1.  Về thanh toán:
  • Sau khi đặt đơn hàng, Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng hoặc đặt cọc trước từ 30-50% giá trị đơn hàng và thanh toán hết toàn bộ giá trị đơn hàng còn lại trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận hàng.
  • Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
  1. Vận chuyển:
  • Giá mua hàng chưa bao gồm chi phí vận chuyển
  • Khách hàng có thể tự vận chuyển hàng từ kho của MH về địa điểm mong muốn hoặc MH sẽ thuê đơn vị vận chuyển cho khách hàng
  • Khách hàng trả tiền trực tiếp cho đơn vị vận chuyển ngay khi nhận được hàng.

Panel Tool

Reset